กระบวนการผลิต

วัตถุดิบที่เราใช้

1 ขั้นตอนการผลิตฟิล์มเซลลูโลส

เศษไม้เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตฟิล์มเซลลูโลส โดยเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในเศษไม้และพืช อย่างเส้นใยเซลลูโลสตามธรรมชาติ ผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อแปรรูปเป็นฟิล์มใสเซลลูโลส ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ฟิล์มใสเซลลูโลสจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพสูง

2 ขั้นตอนการผลิตกาวยาง

หากจะพูดถึงสิ่งที่สามารถยึดติด เกาะแน่น ตามธรรมชาติแล้ว คงจะต้องนึกถึงยางอย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลัก ในการผลิตเทปกาวยาง โดยการนำยางจากธรรมชาติมาผ่าน กระบวนการยืด และรีด เพื่อให้ได้ความนุ่มและบาง จากนั้นนำไปผสมกับเรซิ่นในอัตราส่วนที่พอเหมาะ และผสมให้เข้ากันในระยะเวลาที่เหมาะสม

3 ขั้นตอนการเคลือบกาวยาง

เมื่อได้วัตถุดิบหลักทั้งสองอย่างแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการนำวัตถุดิบทั้งสองอย่างนี้มารวมกัน โดยการนำฟิล์มใสเซลลูโลสมาผ่านกระบวนการ เคลือบด้วยกาวยาง และน้ำยาเคมีสูตรพิเศษจากเครื่องจักรเฉพาะ ซึ่งมีการเคลือบถึง 4 ชั้น เพื่อให้ได้เทปกาวยางที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

4 ขั้นตอนการตัด บรรจุ และส่งมอบ

เพื่อให้ได้เทปกาวยางในขนาดต่างๆนั้น เราจำเป็นที่จะต้องมีการตัดแบ่ง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถนำไปใช้งานได้ง่าย จากนั้นนำไปบรรจุลงกล่องเพื่อการขนส่งที่ง่ายและสามารถผลิตเพื่อเก็บไว้ในคลังสินค้าได้และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการส่งมอบสินค้าไปยังผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดูเพิ่มเติม
4.1) ขั้นตอนการตัด

เพื่อให้ได้เทปกาวยางในขนาดต่างๆนั้น เราจำเป็นที่จะต้องมีการตัดแบ่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้งานได้ง่าย

4.2) ขั้นตอนการบรรจุ

เมื่อได้เทปกาวยางที่มีขนาดที่เหมาะสมแล้ว จากนั้นเป็นขั้นตอนการบรรจุลงกล่อง เพื่อการขนส่งและจัดจำหน่ายที่ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันความเสียหายและ รักษาคุณภาพของสินค้าด้วย

4.3) ขั้นตอนการส่งมอบ

และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการส่งมอบสินค้าไปยังผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามความต้องการ นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งระบบ ISO 9001, ISO 14001, AEO ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ได้รับถูกต้อง สมบูรณ์ ตามความตั้งใจของเราอย่างแน่นอน