หนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตเทปกาวยางธรรมชาติในประเทศไทย ผลิตสินค้าและจัดจำหน่ายมากว่า 50 ปี ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่การคัดเลือก คัดสรรวัสดุ การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จนกระทั่งการส่งมอบให้ลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ระบบบริหารคุณภาพ
และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตาม ISO

เทคโนโลยีการผลิต
จากประเทศญี่ปุ่น

ใช้กาวยางธรรมชาติ
ในกระบวนการผลิต